Headquarters

브랜드와 사람을 연결하는 좋은 경험을 함께하세요.

디앤아이커뮤니케이션은 다양한 협업을 통해 새로운 경험를 전달하고, 많은 사람들과 소통하기 위한 준비가 되어있습니다. 

디자인, 제작, 홍보, 미디어 등 다양한 제안과 문의도 겸손한 마음으로 접수하여 최대한 신속히 연락드리도록 하겠습니다.

4F, Taein Building, 178, Gwangnam Street Suyeong-gu, Busan 48285 


General Enquiries / Exhibiting / Marketing, Press Relations :


E : dandi2003@naver.com

T : 051-905-1100
 

Busan Design Company Includes

Park Yi Moon     Lee Ji Hyun     Choi Yoon Ji      An Jin Hyeon      Kim Sung Hwan       Lee Soo Min       Park Tae Hyeon

4F, Taein Building, 178, Gwangnam-ro, Suyeong-gu, Busan, South Korea                      |                      T : 051-905-1100                     |                     E : dandi2003@naver.com ⓒ 2003 Dni Co., Ltd All rights reserved.

페이스북
카카오톡
카카오스토리
구글 플러스
floating-button-img