Headquarters

                                       사람과 브랜드를 연결하는 좋은 경험을 전합니다.

디앤아이커뮤니케이션은 다양한 협업을 통해 새로운 경험를 전달하고, 많은 사람들과 소통하기 위한 준비가 되어있습니다. 

디자인, 제작, 홍보, 미디어 등 다양한 제안과 문의도 겸손한 마음으로 접수하여 최대한 신속히 연락드리도록 하겠습니다.

4F, Taein Building, 178, Gwangnam Street Suyeong-gu, Busan 48285 


General Enquiries / Exhibiting / Marketing, Press Relations :


E : dandi2003@naver.com

T : 051-905-1100
 

Busan Design Company Includes

Park Yi Moon     Lee Ji Hyun     Choi Yoon Ji       Seo Ji Woo       Lee Seung Hee

4F, Taein Building, 178, Gwangnam-ro, Suyeong-gu, Busan, South Korea                      |                      T : 051-905-1100                     |                     E : dandi2003@naver.com ⓒ 2003 Dni Co., Ltd All rights reserved.

페이스북
카카오톡
floating-button-img